Kontakt

Brand Department

ul. Dominikańska 21B
02-748 Warszawa

Brand Department

ul. Dominikańska 21B, 02-748 Warszawa
+48 731 059 359
info@branddepartment.pl

Brand Department Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 21B w Warszawie 02-738, NIP EU 521 369 13 67, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000547995, REGON 361003148, kapitał zakładowy 100.000.00 PLN w pełni wpłacony.

Brand Department sp. z o. o.
ul. Dominikańska 21B
02-748 Warszawa

+48 537 005 001
info@branddepartment.pl

Brand Department Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 21B w Warszawie 02-738, NIP EU 521 369 13 67, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000547995, REGON 361003148, kapitał zakładowy 100.000.00 PLN w pełni wpłacony.